De Media Maatschap gebruikt verschillende tools en kennisplatforms om uw doelstellingen en verwachtingen van campagnes te bereiken én te overtreffen.

Sales Response Tool / attributietool

Met de Sales Response Tool verschaffen wij u online en 24/7 inzicht in de werking van uw campagne. Of het nu gaat om de conversie op uw website, het verhogen van de naambekendheid of het vergroten van de koopintentie. De Sales Response Tool integreert alle mediumtypen en geeft inzicht in de (samen)werking van de verschillende media.

Brancherapporten

Wat doet de concurrentie en wat is uw positie? Onze brancherapporten geven u inzicht in bijvoorbeeld bestedingen, naamsbekendheid en koopintentie van zowel u als uw concurrenten. Met de inzichten geven we een antwoord op de vraag: hoe kunnen we uw huidige positie verbeteren?

Onderzoek

Wij hebben de beschikking over alle gangbare brancheonderzoeken en we verrichten ook zelf onderzoeken. Naast de standaard onderzoeken (naamsbekendheid, koopintentie, etc.), leveren we ook onderzoek op maat.

Stichting KijkOnderzoek (SKO)

Stichting KijkOnderzoek meet het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. Kijkcijfers laten zien hoeveel en welke mensen naar televisieprogramma’s, spots of zenders hebben gekeken. Door middel van de kijkcijfers kan De Media Maatschap monitoren hoe de spots in uw campagne scoren. De kijkcijfers ook bepalend voor de kosten van de spots.

Nationaal Luister Onderzoek (NLO)

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) wordt uitgevoerd door GfK en maandelijks gepubliceerd. Met behulp van de luistercijfers bekijken we welke zenders goed scoren in een door de klant opgegeven doelgroep. Hierop baseren we ons advies voor de meest optimale zenderkeuze voor een campagne.

Buitenreclame Onderzoek (BRO)

Door middel van het Buitenreclame Onderzoek worden de prestaties gemeten van Out of Home campagnes. Zo kunnen we op voorhand de prestaties van een campagne inschatten en achteraf in elke gewenste doelgroep de resultaten rapporteren.

Nom Print Onderzoek

Het NOM Print Onderzoek is het bereikonderzoek voor printmedia in Nederland. Hierin worden de bereikcijfers van alle dagbladen en tijdschriften vastgesteld. Met behulp van deze cijfers kiest De Media Maatschap de juiste dagbladen en tijdschriften, die aansluiten op uw doelgroep of thema. Het NOM Print Onderzoek wordt gekoppeld aan het NOM Doelgroep Onderzoek.

NOM Doelgroep Onderzoek

In het NOM Doelgroep Onderzoek wordt gedetailleerde informatie verzameld over vrijetijdsbesteding, interesses en activiteiten, gebruik van producten en merken op gebied van cosmetica, voeding, apparatuur en financiën, over autobezit en gebruik, winkelbezoek en waarden. De verzamelde informatie wordt gekoppeld aan de gegevens over het leesgedrag en overig mediagebruik uit het NOM Print Onderzoek. Hierdoor wordt het mogelijk om het leesgedrag van de doelgroepen in kaart te brengen of vice versa lezers van titels nauwkeurig te omschrijven voor wat betreft hun consumptiegedrag.

Nielsen

Nielsen voert consumentenonderzoeken uit in 47 Europese markten en in meer dan 100 landen over de hele wereld. Hierdoor krijgt u het meest volledige beeld van kooptrends en mediagewoonten. De Media Maatschap heeft toegang tot de cijfers en geeft u een uitgebreid overzicht van alle bestedingen die uw concurrentie doet, uitgesplitst per maand en mediumtype.

Decision Makers Survey

De Decision Makers Survey is het bereiksonderzoek in Nederland, dat het mediagedrag van zakelijke beslissers compleet in kaart brengt. Het onderzoek levert bereikcijfers over alle kanalen (naast print en digitale replica’s ook web, mobile, social, radio en events) waarop de belangrijkste titels voor zakelijke beslissers actief zijn.

Dashboard

Altijd inzicht in de voortgang van uw campagnes. Via uw persoonlijke online dashboard heeft u 24 uur per dag toegang tot alle schema’s, plannen budgetoverzichten en evaluaties. Uw dashboard maakt eenvoudig inzichtelijk welke factoren de respons van uw campagne beïnvloeden.

Tv-plan

Met behulp van TV-plan kunnen we campagnes plannen, inkopen, monitoren en evalueren. Elke ochtend halen we de kijkcijfers van de dag ervoor op. Deze data koppelen wij aan uw uitzendschema’s en, waar nodig, optimaliseren wij de campagnes. Ook maken we analyses, waarbij we het kijkgedrag van bijna elke gewenste doelgroep in kaart brengen. Maar we kunnen met deze tool ook het inkoopgedrag van uw concurrenten analyseren.

Radio-plan

Wanneer luisteren bepaalde doelgroepen naar de radio? Naar welke zender luistert uw doelgroep? Met Radio-plan maken we het radiolandschap inzichtelijk. Het stelt ons in staat de meest efficiënte radioplannen te maken en bewust in te kopen.

Google Marketing Platform

Google Marketing Platform (GMP) is een web-based ad managementsysteem van Google waarmee wij veel van onze campagnes trafficken, servicen en doormeten. De meerwaarde van CM zit in de integratie van alle aspecten van een campagne; van opzetten tot evaluatie. Dit biedt ons dan ook de mogelijkheid voor het maken van uitgebreide rapportages en het krijgen van duidelijke inzage in alle relevante factoren van een campagne. Op basis van deze inzichten optimaliseren wij de campagne indien nodig.

GMP: Campaign Manager

Campaign Manager is een media inkoopplatform dat wij voornamelijk voor videocampagnes gebruiken. Het verzamelt alle relevante data voor een compleet overzicht.

GMP: Display & Video 360

Display & Video 360 is een media inkoopplatform, dat De Media Maatschap gebruikt voor programmatic buying. Dit platform is op bijna alle SSP’s (Supply Side Platform) aangesloten en het filtert alle ‘fake’ data,waardoor het erg betrouwbare data oplevert. Natuurlijk kunnen we de plaatsingen hier ook specifieke targeting meegeven, om de gewenste doelgroep zo goed mogelijk te bereiken.

GMP: Search Ads 360

Search Ads 360 is een onderdeel van het Google Marketing Platform. Vanuit Search Ads 360 kunnen Zoeknetwerk-campagnes van Google Ads, Bing, Yahoo en Baidu worden ingezet en gemanaged vanuit één platform. Hierdoor is er via één centrale plek een duidelijk beeld van de resultaten van alle zoeknetwerk-campagnes en -advertenties.

DAM

GfK DAM is een online planningstool, die ons inzage geeft in het site- en app-gebruik van alle online 13+ gebruikers. Op basis van deze data, zien wij waar de doelgroep van de campagne zich online bevindt. We zullen onze mediaplannen echter baseren op eigen ervaring en professionele kennis. DAM gebruiken we hierbij als inspiratie en onderbouwing.