By Published On: 6 december 2018315 words1.6 min read

Delen via

Pauw vs. RTL Late Night

Er is al veel gezegd en geschreven over RTL Late Night met Twan Huys. Hieronder gaan we kort in op de ontwikkeling van de kijkcijfers van het programma en vergelijken dit ook met de programma’s van Pauw en Humberto.

Als we de cijfers bekijken voor de periode september t/m 4 december zien we onderstaande cijfers (voor RTL Late Night met Humberto hebben we de gegevens over 2017 genomen).

We zien dat Pauw bijna elke dag beter scoort dan Twan. Uitzonderingen zijn de vrijdagavond. Op vrijdagavond profiteert RTL Late Night (met zowel Twan als met Humerto in 2017) van de doorkijkers van het programma The Voice. In september was hierin een enorme uitschieter, toen werd de winnaar van The Voice Senior bekend gemaakt in het programma RTL Late Night.

Wat verder ook nog opvalt is dat de cijfers van Twan een stuk lager liggen dan die van Humberto. Ook de pieken op de vrijdagavond zijn lager.

We hebben dus gezien dat Pauw meer kijkers heeft vergeleken met RTL Late Night. Maar hoe ziet de opbouw van het kijkpubliek er uit. We zien dat Pauw een ouder publiek bereikt als we dat vergelijken met RTL Late Night (figuur 2). Ruim 80% van de kijkers naar Pauw is ouder dan 50 jaar. Bij RTL Late Night ligt dit percentage op ca. 63%. Dit lagere percentage van RTL Late Night wordt voor een groot deel veroorzaakt door de vrijdagavond. The Voice heeft een jonger kijkerspubliek. Door het ‘doorkijken’ van deze groep en de hoge absolute kijkdichtheid beïnvloedt dit het profiel dusdanig dat het gemiddeld jonger wordt.

We zijn benieuwd of Twan zich in de komende maanden zal kunnen verbeteren. Doordat het winter wordt zal het in absolute aantallen best beter gaan (in de winter wordt er meer televisie gekeken). Maar los van dat gegeven zien we in de cijfers nog geen aanwijzingen dat er een structurele verbetering aankomt.

Delen via