By Published On: 12 september 2011234 words1.2 min read

Delen via

Vandaag is de nieuwe code voor e-mail gepubliceerd, die voorschrijft dat organisaties die e-mails versturen naar bedrijven of particulieren vanaf 1 januari 2012 moeten voldoen aan de Code verspreiding reclame via e-mail. Deze code gaat verder dan de wetgever voorschrijft. Twinkle onderwierp Jitty van Doodewaard van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), met Thuiswinkel.org initiatiefnemer, aan een klein vragenvuur. Enkele opvallende punten hebben we hieronder samengevat:

  • Sinds de wijziging van de Telecommunicatiewet in 2009 mogen bedrijven geen e-mails meer sturen zonder toestemming van zakelijke geadresseerden. Daarmee zijn de regels voor e-mailverzending aan bedrijven gelijk gesteld met die aan particulieren. De vorige code, specifiek voor zakelijke geadresseerden, is daarom achterhaald.
  • Volgens de wet moeten partijen al toestemming vragen voor de verzending van e-mails van derden aan hun bestanden, maar de code stelt de aanvullende eis dat deze bestandseigenaren hun label opnemen in het “van-veld” bij een commerciële e-mail.
  • De code verplicht bestandseigenaren om op de plek waar het e-mailadres wordt gevraagd expliciet goedkeuring te vragen voor gebruik voor reclamedoeleinden; toestemming via een akkoord met de algemene voorwaarden of het privacy statement volstaat niet.
  • Omdat de code door partijen met een breed draagvlak wordt ondersteund, heeft de Reclame Code Commissie de code verbindend verklaard. per 1 januari 2012.

Het volledige artikel is op Twinkle te lezen. Een toelichting van de DDMA is hier te vinden en de ‘Code verspreiding reclame via e-mail’ is te downloaden via deze link (pdf).

Delen via