By Published On: 4 februari 2019743 words3.9 min read

Delen via

Sociale mediagebruik in Nederland
Onderzoeksbureau Newcom voert jaarlijks een onderzoek uit naar het sociale mediagebruik onder Nederlanders (15+). Hoe presteren de sociale media ten opzichte van eerdere jaren, en ten opzichte van elkaar? Door middel van een representatieve steekproef onder ruim zeven duizend respondenten geeft Newcom hier antwoord op.

De uitkomsten zijn dit jaar vooral spannend voor Facebook. Want is het aantal gebruikers gedaald na het privacy schandaal van Cambridge Analytica? En heeft de oproep van Arjen Lubach er inderdaad voor gezorgd dat Nederlanders Facebook massaal de rug toekeren? Volgens het Algemeen Dagblad zouden dit slecht 2.000 Nederlandse gebruikers zijn. Wereldwijd blijkt zelfs dat het aantal Facebook-gebruikers is toegenomen naar 2,32 miljard.

Top 3 blijft gelijk: WhatsApp, Facebook en YouTube

Uit de cijfers van het Nationale Social Media Onderzoek 2019 blijkt dat de Top-3 gelijk is gebleven aan vorig jaar. Met WhatsApp als grootste platform (11,9 miljoen gebruikers), gevolgd door Facebook (10,1 miljoen gebruikers), en YouTube sluit de Top 3 af met 8,7 miljoen Nederlandse gebruikers.

 

Ruim half miljoen Nederlanders stoppen met Facebook
Ondanks de tweede plek hebben 640.000 Nederlanders aangegeven geen gebruik meer te maken van Facebook. Dit zijn gebruikers die hun account definitief hebben verwijderd (240.000 gebruikers) en mensen die niet meer inloggen (400.000 gebruikers). Bij elkaar opgeteld een daling van 6%.

Het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook is afgenomen met bijna 10%, van 7,6 miljoen naar 6,8 miljoen.  De daling is het grootst onder de jongeren 15 tot 19-jarigen (13%), gevolgd door een daling van 9% onder Millenials (20 tot 39-jarigen).

Gebruik Facebookdiensten nagenoeg gelijk aan vorig jaar
Uit het onderzoek blijkt verder dat zo’n 94% van alle Nederlanders één of meer platforms van Facebook gebruikt (Facebook, Instagram of WhatsApp). Hierbij is het gebruik van Facebook Messenger nog niet meegenomen. Kortom, ondanks de afname van Facebook-gebruikers wordt deze ondervangen door het gebruik van zowel WhatsApp als Instagram.

Instagram grootste stijger en WhatsApp nog steeds grootste sociale medium
Hoewel het aantal Facebook-gebruikers is afgenomen, is er ook goed nieuws voor Mark Zuckerberg. Op zowel WhatsApp als Instagram is het aantal Nederlandse gebruikers namelijk toegenomen. Waarbij Instagram het afgelopen jaar zelfs de meeste groei heeft doorgemaakt ten opzichte van de andere sociale media (+20%). Met ruim 4,9 miljoen gebruikers staat Instagram nu op de vierde plek. Ook op WhatsApp is het aantal gebruikers gestegen naar 11,9 miljoen gebruikers (+3%).

Het dagelijks gebruik van Instagram is daarnaast gestegen met maar liefst 26% (naar 2,7 miljoen). Op dit platform is de groei het sterkst onder de doelgroep 15 tot 40 jaar. Ook voor WhatsApp geldt dat steeds meer Nederlanders het platform dagelijks gebruiken. Momenteel zijn dit 9,1 miljoen Nederlanders.

Meest gebruikte sociale media van 2019

YouTube staat steady op de 3e plek
Met 8,7 miljoen Nederlandse gebruikers staat YouTube op de derde plaats van meest gebruikte sociale media (+9%). Ook wat betreft dagelijks gebruikt staat het platform van Google op de derde plek. Maar liefst 2,4 miljoen Nederlanders maakt dagelijks gebruik van YouTube. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van het jaar ervoor.

Aantal Pinterest gebruikers stijgt met 18%
Een andere opvallende stijger is Pinterest. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 3,5 miljoen Nederlanders afgelopen jaar actief aan het pinnen zijn (t.o.v. 3 miljoen in 2018). Het dagelijks gebruik is zelfs toegenomen met 25%, naar 734.000 gebruikers. Alleen Instagram heeft een grotere stijging in het aantal dagelijkse gebruikers.

Snapchat is met name groot onder 15 tot 19-jarigen

Voor het bereiken van jongeren is het sociale medium Snapchat nog steeds interessant. Het aantal gebruikers daalt echter licht ten opzichte van vorig jaar (- 3%) naar 2,4 miljoen. Het aantal dagelijkse gebruikers licht ook 2% iets lager dan vorig jaar (1,3 miljoen). Met name onder 15 tot 19-jarigen wordt dit platform veel gebruikt.

LinkedIn ziet gebruikersaantallen groeien
Het aantal gebruikers op het zakelijke platform LinkedIn is met 6% gestegen ten opzichte van vorig jaar, naar 4,6 miljoen Nederlanders. Ook het aantal dagelijkse gebruikers is toegenomen. Deze toename is met 19% (naar 611.000 gebruikers) een stuk groter.

Twitter: Nepnieuws voornaamste reden daling gebruikers
Tot slot ziet Twitter haar gebruikersaantal met maar liefst 10% dalen, naar 2,5 miljoen gebruikers. Ook het aantal dagelijkse gebruikers daalt met 10% (naar 908.000 gebruikers). De voornaamste reden voor het opzeggen van een Twitter-account is nepnieuws.

Conclusie
De drie grootste sociale media in Nederland blijven hetzelfde als vorig jaar, namelijk WhatsApp, Facebook en YouTube. Hoewel het aantal Facebook-gebruikers is gedaald, groeien Instagram en WhatsApp. De daling op Facebook wordt vooral veroorzaakt onder de doelgroep 15 tot 40 jaar. Deze doelgroep zorgt daarentegen voor een toename op Instagram. Het gebruik van Facebookdiensten blijft stabiel ten opzichte van vorig jaar (94%). Daarnaast zien Pinterest en LinkedIn hun gebruikersaantallen stijgen. Terwijl Snapchat en Twitter hun gebruikersaantallen zien afnemen.  Het hele onderzoek van Newcom is hier te downloaden.

Delen via