By Published On: 30 januari 2012467 words2.3 min read

Delen via

Metro en Spits!, een dijk van een propositie

Last van de NMA zal de TMG met de overname van Metro niet hebben. Deze mededingingsautoriteit kan natuurlijk niemand beletten om dagbladen gratis uit te delen en of dat er nu een is of twee worden. Dus laten wij er maar van uit gaan dat de overname een feit is.

Metro in de Spits

Ongetwijfeld zal TMG de titels naast elkaar laten bestaan, beide zijn sterke merken. De grote uitdaging is natuurlijk om de profielen van Metro en Spits! verder aan te scherpen: de één een beetje links, versus de ander een beetje rechts. Deze tegenstellingen zijn natuurlijk talrijk. Denk aan oppervlakkig vs. diepgang, visueel vs. tekstueel , regionaal vs. nationaal en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Naast aanscherping kan er ook worden verdiept, bijvoorbeeld meer sport in de Spits! en meer cultuur in de Metro. Op deze wijze kan men een voorkeur creëren, door aanscherping en verdieping kan het segment van gratis dagbladen alleen maar groeien.

Gratis dagbladen kunnen een opstap zijn naar een abonnement op een echte krant. Dat gaat niet als er twee of meer zijn, maar natuurlijk wel als er één uitgever is van twee gratis dagbladen. TMG kan de gratis titels goed gebruiken om de lezers een aanbieding te doen voor een betaald abonnement op de Telegraaf of één van de andere regionale dagbladen uit de TMG-stal. In dit opzicht kunnen Metro en Spits! een uitstekende bakermat zijn om over te stappen van gratis naar betaald. Ik zie de campagne al voor me; “Waarom op het station pas een krant als je ‘m ook gewoon thuis van de deurmat kunt vissen?”.

TMG vergroot bereik

Andersom kan natuurlijk ook. De betaalde kranten zijn goed te gebruiken in een campagne voor de nieuwe Metro en Spits! die straks van de persen gaat rollen. Over persen gesproken, daar begint natuurlijk straks de efficiency die vervolgens eindigt bij de distributie. Daar kunnen flink wat kosten worden bespaard.

TMG zal straks bereikspakketten aan gaan bieden, en gelijk hebben ze. De combinatie van Metro, Spits!, de Telegraaf en de regionale dagbladen van HDC is goed voor een dagelijks bereik van 4,3 miljoen lezers per dag. Het gemiddeld bereik in de, onder media inkopers populaire, doelgroep 20-49 bedraagt maar liefst 30% en dat is een dijk van een (bereiks-)propositie.

Valt er dan helemaal niets te klagen? Natuurlijk wel; nu Metro en Spits! niet langer individueel in de markt opereren kunnen ze door media inkopers niet langer tegen elkaar worden uitgespeeld en uitgebeend. Dat leidt weer tot prijsopdrijving. Die discussie laten wij echter graag aan anderen over. Voor de toekomst van gratis, maar misschien ook wel betaalde dagbladen was de overname van Metro door de TMG in onze optiek onontkoombaar dus het is goed dat die overname nu een feit is.

Delen via