By Published On: 28 maart 2011150 words0.8 min read

Delen via

Is een voorkeurspositie echt een voorkeurspositie?

Vorige week organiseerde het IAA eenthema-avond over neuromarketing. Een opvallende uitspraak kwamen wij tegen aangaande voorkeursposities (een eerste of een laatste commercial in een reclame blok). Wat wij al weten is dat het bereik en ook de attentie waarde van een dergelijke positie over het algemeen iets hoger liggen. Mede daarom worden door de tv exploitanten toeslagen gevraagd voor deze posities binnen het reclameblok. Deze toeslag kan oplopen tot 25%.

Neuromarketing heeft ons echter geleerd wat deze verhoogde recall precies inhoudt. De eerste positie in het reclameblok heeft helemaal geen gunstig effect heeft op affectie, deze positie levert namelijk meer negatieve dan positieve associaties op. De recall blijkt geen invloed te hebben op een verhoogde affectie, maar op een toename van woede en walging. Wat de affectie is voor een laatste positie in het blok, blijkt niet uit het onderzoek. Kijkhier voor een volledig verslag.

Delen via