By Published On: 1 mei 20191175 words6.2 min read

Delen via

Daar is hij weer, de DMM Mediaweek! Elke woensdag ontvang je de laatste, leukste en meest interessante media-nieuwtjes van ons! In onze video zetten we de belangrijkste nieuwtjes op een rij. Meer achtergrondinformatie is op onze website te vinden. Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw merk te bespreken! 

 

Invloed van influencer marketing nogmaals bewezen

Na een geweldige prestatie en een nog betere ‘buzzer-beater’ van NBA ster Damian Lillard in de playoffs is de verkoop van zijn ‘eigen’ schoen explosief gestegen. De dag nadat Lillard de playoff-series in zijn voordeel had beslist heeft Adidas meer dan 6.000 paar schoenen verkocht van het model ‘Dame 5s’, de signature schoen van de sterspeler. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat de schoenen die dag met $50 korting te verkrijgen waren.

Door de recente toevoeging van triggers door Google binnen Display & Video 360 is het voortaan mogelijk om op dit soort momenten in te haken. Deze triggers zorgen ervoor dat line items binnen het platform beginnen met het versneld uitleveren zodra een trigger geactiveerd wordt. De mogelijkheden zijn wanneer een wedstrijd begint, eindigt of wanneer het rust is, wanneer een team een wedstrijd wint, verliest of een doelpunt maakt of wanneer een specifieke speler scoort. Momenteel zijn de beschikbare triggers alleen mogelijk voor voetbal (Premier League, La Liga en de Champions League), American football (NFL) en basketbal (NBA).

Bron: https://clutchpoints.com/blazers-news-adidas-sells-6000-pairs-of-damian-lillards-signature-sneaker-after-game-winner-vs-thunder/

Aantal Spotify gebruikers is in Q1 2019 met 26% gestegen t.o.v. Q1 2018

Afgelopen maandag heeft Spotify haar eerste kwartaalcijfers van 2019 bekendgemaakt. En deze zien er goed uit! Zowel het aandeel aan betalende als gratis gebruikers op Spotify is flink gestegen. Waarbij het aantal betalende gebruikers onlangs de 100 miljoen is gepasseerd. En met 32% is toegenomen t.o.v. Q1 2018. Het aantal gratis gebruikers ligt nog steeds hoger, namelijk op 123 miljoen (stijging van 21% t.o.v. Q1 2018).

Enkele verklaringen voor de sterke toename in aantal (betalende) gebruikers is de algemene groei van on-demand diensten (zoals Netflix en Videoland. Daarnaast is Spotify flink aan het uitbreiden, bijvoorbeeld met de lancering van Spotfiy in India (februari 2019). En, met name voor betalende gebruikers de acties en samenwerkingen met andere merken. Zoals Samsung, Google Home Mini (Amerika & Canada, Engeland en Frankrijk) en spraakassistent Hulu (Amerika).

Ook de advertentie-inkomsten zijn flink gestegen (+24%) t.o.v. vorig jaar (Q1 2018). Wanneer we deze vergelijken met Q4 2018, zien we daarentegen een behoorlijke daling voor de advertentie-inkomsten (- 28%). Mogelijke verklaring hiervoor was de nieuwe video propositie in Amerika. Deze was qua pricing niet gunstig, waardoor deze onvoldoende presteerde. De sterkste groei qua advertentie-inkomsten werd gezien in programmatic inkoop (+53% t.o.v. Q1 2018).

De muziekstreamingdienst heeft zich het afgelopen jaar ook beziggehouden met de ontwikkeling van owned podcasts en een structurele oplossing voor podcast advertising, waarbij ook specifieker getarget en meegemeten kan worden. Wij kijken hier erg naar uit!

nKortom, de toename in (met name gratis) gebruikers, aandeel van programmatic advertising en de mogelijkheden rondom podcasts bieden perspectief voor verschillende adverteerders. Wil je meer weten over beschikbare doelgroepen, targetingopties  en de advertentiemogelijkheden op Spotify? Neem contact met ons op!

Bron: https://newsroom.spotify.com/2019-04-29/spotify-reports-first-quarter-2019-earnings/

Koningsdag: Nederlanders massaal aan de buis gekluisterd?

Afgelopen zaterdag hebben maar liefst 15,3% (Kdh 6+) van de Nederlanders gezien hoe de verjaardag van Willem-Alexander werd gevierd in Amersfoort. Vorig jaar was het aantal mensen dat op 27 april achter de buis zat nog 12,5% (Khd 6+), de laagste kijkcijfers van de afgelopen 5 jaar. Om te kijken of het weer invloed zou kunnen hebben op deze kijkcijferdip, hebben we de kijkdichtheden van de afgelopen 5 Koningsdagen afgezet tegen de temperatuur die is gemeten in De Bilt.

Daaruit blijkt dat het weer best eens invloed zou kunnen hebben op de kijkcijfers. Koningsdag 2018 was met 15,1 graden de ‘warmste’ verjaardag van de Koning van de afgelopen 5 jaar, en de kijkcijfers het laagst. In 2016, op de koudste Koningsdag van de afgelopen 5 jaar, waren de kijkcijfers het hoogst. 21,5% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder zat toen voor de buis gekluisterd.

Het contrast tussen de verschillende leeftijdscategorieën is ook mooi te zien over de afgelopen jaren. Tieners tussen de 13-19 jaar brengen Koningsdag het minst graag achter de televisie door. Nog geen 5% zet hun tv aan op de verjaardag van de Koning. Van de 70 plussers kijkt gemiddeld 37% hoe de Oranjes koningsdag viert.

Bron: SKO, https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/koningsdag, https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/koninginnedag

Media:tijd 2018, Hoe besteed de Nederlandse bevolking (13+) hun tijd aan media?

Voor de derde keer (2013, 2015 & 2018) heeft GfK in opdracht van het SCP en de JIC’s NLO, NOM, SKO en PMA onderzocht hoe de Nederlandse bevolking hun tijd besteed (13+). Opvallend is dat de tijd die aan media wordt besteed vrijwel gelijk blijft ten opzichte van 5 jaar geleden. In 2018 komt de totale mediatijd uit op 8.23 uur per dag. In 2015 kwam de totale mediatijd uit op 8.13 uur en in 2013 op 8.21 uur. Hoe kunnen wij per dag eigenlijk zoveel tijd besteden aan media? Dit komt doordat media vaak in combinatie met andere activiteiten worden geconsumeerd. Denk aan het luisteren van radio tijdens het werk. Ook wordt er tegelijkertijd gebruik gemaakt van diverse media. Denk aan het gebruik van een smartphone gedurende het televisie kijken. Als we inzoomen op diverse doelgroepen dan besteden mannen meer tijd aan media dan vrouwen. Ook zien we de totale mediatijd toenemen naarmate men ouder wordt.

Totale mediatijd in uren per dag naar doelgroep (2013/2015/2018)

Het grootste gedeelte van de totale mediatijd gaat naar kijken (3.05 uur) en luisteren (2.32 uur). Dit ligt ook in lijn met de kijk- en luistertijd in 2015 (3.04 uur en 2.42 uur) en 2013 (03.00 uur en 2.48 uur). Onder kijken valt o.a. ook online video kijken en onder luisteren valt ook luisteren naar eigen muziek of een online muziekdienst.

Tijdsbesteding aan media-activiteiten in uren per dag (2013/2015/2018) 

Als we kijken naar de tijdsbesteding aan media per doelgroep dan besteden mannen meer tijd aan luisteren en gamen dan vrouwen. Voor elke leeftijdscategorie geldt dat de meeste tijd in kijken en luisteren zit. Door de doelgroep 65+ wordt er met ruim 4 uur per dag het meeste gekeken. De doelgroep 13-34 jaar besteed ten opzichte van de andere groepen met 1.5 uur per dag de meeste tijd aan communiceren. Bij deze groep zien we dat de tijd aan lezen ook het minste in.

Tijdsbesteding aan media-activiteiten in uren per dag naar doelgroep

Over de gehele dag wordt er voornamelijk in de ochtend en middag geluisterd en gaat dit in primetime (18:00 – 24:00) over in kijken. De overige activiteiten vinden niet specifiek plaats in een bepaald tijdvak.

Participatie aan media-activiteiten in %deelnemers over een etmaal (2018)

Kijken wordt met 89% nog voornamelijk gedaan via het traditionele TV-toestel. Voor luisteren zien we dat Radio/cd-speler/stereo een aandeel heeft van 43% en er ook meer geluisterd wordt via overige devices zoals smartphone (12%) en tablet/PC/laptop (11%). lezen wordt voor 67% gedaan via print, maar zien we ook het gebruik van een tablet/PC/laptop (17%) en smartphone terugkomen (10%). Het aandeel van de smartphone is met 62% het grootste bij de activiteit communiceren.

Aandeel gebruik dragers als % van de totale tijd per media-activiteit

Bron: Media:tijd 2018

Delen via