By Published On: 16 oktober 2018572 words2.9 min read

Delen via

Buurkracht gelooft dat mensen in buurten veel kunnen bereiken door samen te werken. Voor dit idee heeft Buurkracht deze zomer campagne gevoerd. De focus lag op het samen met je buren regelen van zonnepanelen.

Om de doelgroep kennis te laten maken met buurkracht, heeft buurkracht in samenwerking met De Media Maatschap en reclamebureau Leo Burnett de afgelopen weken campagne gevoerd in diverse plaatsen in Nederland, gelegen in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Het doel van de campagne was om zo veel mogelijk mensen uit de betreffende buurten naar de startbijeenkomsten te laten komen, waar men geïnformeerd werd over buurkracht en de mogelijkheden. In deze specifieke campagne werd men geïnformeerd over het samen regelen van zonnepanelen.

We hebben diverse media ingezet om de doelgroep te informeren over de avonden. Hoe zag de mediamix er uit?

Strategie
Daar buurkracht gaat om dingen voor elkaar krijgen met je buren, hebben we de campagne ‘dichtbij’ de mensen gebracht.

Buurkracht had een lage bekendheid voor de campagne. Om de naambekendheid en de ontvankelijkheid voor de boodschap te vergroten is de campagne gestart met de inzet van (regionale) radio. Na de radio-inzet hebben we gekozen voor een zeer gerichte inzet in de verschillende regio’s. Hiervoor is een combinatie van kanalen ingezet, waarbij elk kanaal zijn bijdrage heeft in de opvolging richting het doel; een aanmelding voor de startbijeenkomst (we hebben d.m.v. onze geïntegreerde analyse tool ook de bijdragen in het resultaat van de verschillende media in kaart gebracht). We zijn in de buurten waar de bijeenkomsten werden gehouden aanwezig geweest met A0 borden en abri’s. Zo informeerden we mensen in de buurt van supermarkten, scholen en winkelcentra over de bijeenkomsten bij hun in de buurt. Ook zijn we meerdere keren zichtbaar geweest in de huis-aan-huis kranten in de regio. Voor elke regio werd een eigen titel ingezet, waarbij werd verwezen naar de bijeenkomst. Dit heeft veel organisch zoekverkeer op geleverd. Tot slot hebben we de CityLEDs en LEDwagen van TriLEDgy ingezet om kort voor de bijeenkomst het aantal aanmeldingen nog verder te stimuleren. In de weekenden zijn we aanwezig geweest rondom druk bezochte plekken zoals o.a. supermarkten, sportverenigingen en winkelcentra waarbij het publiek middels de LEDschermen werd geïnformeerd over de buurtavonden. Gedurende de gehele campagne hebben we verschillende online kanalen gebruikt. De online inzetten zijn hyperlokaal ingezet op de buurten (personen) waar we aanmeldingen voor de Startbijeenkomst wilden realiseren.

De introductie van buurkracht werd online opgevolgd met een laag waarin we de mensen geïnformeerd hebben over de voordelen van buurkracht. Vervolgens overtuigden we de mensen om zich aan te melden met een actiegerichte boodschap en inzet. Hierbij hebben we verschillende testen laten draaien en geoptimaliseerd naar best presterende boodschap en inzet. Dit levert weer mooie learnings op voor de vervolgcampagne van buurkracht.

Resultaten
Uit de campagne zijn veel relevante learnings naar voren gekomen voor Buurkracht. Het is voor hen helder geworden wat drijfveren zijn voor mensen om zich aan te melden, hoeveel contacten er gemiddeld nodig waren voor een aanmelding en welke kanalen hier betrokken bij waren.
Daarnaast, en belangrijker nog, heeft de campagne een enorm positief resultaat behaald. De Startbijeenkomsten werden bijzonder goed bezocht, wat aangeeft dat de campagne zijn doel bereikt heeft. Inmiddels worden de bezoekers van de campagne omgezet in verschillende buurtgroepen, die samen gaan kijken hoe ze met hun buurt gebruik kunnen maken van de voordelen die hun samenwerking biedt.

Delen via