By Published On: 18 januari 2011274 words1.4 min read

Delen via

Terwijl bureaus momenteel het liefst inzetten op online adverteren (84%), zien adverteerders hun reclame nog steeds het liefst in de krant (57%) met online als goede tweede (49%). Dit blijkt uit onderzoek van Adrime onder 420 bureaus en adverteerders. Bijna de helft van de adverteerders heeft echter moeite om het succes van hun online campagne te bepalen. Dit komt vooral omdat er teveel manieren zijn om de effectiviteit van een campagne te meten. Een groot deel van de adverteerders (51%) en de bureaus (38%) heeft dan ook (terecht) aan behoefte aan één meetstandaard.

Standaardisatie en innovatie

Ondanks deze nog geringe standaardisering in het meten van de effectiviteit is er wel degelijk een sterke behoefte aan innovatie en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen binnen online advertising.

Zowel bureaus (71%) als adverteerders (54%) geven aan dat de mogelijkheden van online reclame onderschat worden. En hoewel bijna de helft van de adverteerders aangeeft niet goed op de hoogte te zijn van de technische mogelijkheden die online advertising biedt, geeft 53 procent aan toch te willen experimenteren met nieuwe technieken. Zo geeft ruim 40 procent aan graag meer te willen doen met de ontwikkeling van software om op smartphones te adverteren. David de Jong, CEO van Adrime:

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Een smartphone van nu is bijna even krachtig als een computer van vijf jaar geleden. En met de schermen die steeds groter worden en hogere resoluties hebben, worden de mogelijkheden van bijvoorbeeld display?advertising ook steeds groter.

Met die woorden slaat hij de spijker op zijn kop. Het is een kwestie van tijd en de ontwikkelingen gaan met de tijd steeds sneller. De vraag die zich hierbij opdringt is echter hoe snel de markt zich hierop kan aanpasssen.

Delen via